VI BRYR OSS OM

KVALITET & MILJÖ

Nelab prioriterar ett aktivt miljö, och kvalitetsarbete och är en pålitlig och lyhörd partner.

MED HÄNSYN TILL KUND OCH MILJÖ

Vi vill att våra kunder ska se oss som en professionell, pålitlig och lyhörd samarbetspartner. Vi strävar alltid efter att genomföra våra uppdrag med hög kvalitet och stor kundnöjdhet. Vi tar hänsyn till miljöpåverkan vid genomförandet av varje enskilt uppdrag gentemot våra kunder och lika självklart i styrningen av vår egen verksamhet. Vi innehar alla för verksamheten nödvändiga certifikat och licenser. Utöver våra egna miljöprogram jobbar vi aktivt för att våra kunder ska nå sina miljömål.

Kontakta oss

Kontakta oss idag för frågor, prisförslag eller rådgivning.